ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္အား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အသိအမွတ္မျပဳသင့္သည့္ အေရးႀကီးအဆုိကို ကန္႔ကြက္ သူမရွိ အတည္ျပဳ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အသိအမွတ္မျပဳသင့္သည့္ အေရးႀကီးအဆုိအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီေကာ္မရွင္ဟာ တည္ဆဲဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကပင္ အလုိ အေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္ၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တရား၀င္မႈမရွိလုိ႔ အသိအမွတ္လည္းမျပဳဘူး။ အဲဒီေကာ္မရွင္ကုိ ဖ်က္သိမ္းတာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ ” ဟု အဆုိအား ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သူ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္လွေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယင္းအဆုိကို ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႏွစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတုိ႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

” မစၥတာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ ဖဲြ႔စည္းျဖစ္တည္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳသင့္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိ ” အား စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇာဦးက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” ဒီအဆုိက သမုိင္းမွာ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့အဆုိျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု လည္း ဦးေက်ာ္ေဇာဦးကေျပာသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကို ႏုိင္ငံျခားသား သုံးဦးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေျခာက္ဦးတို႔ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆုံး ပတ္က ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာနက ဖဲြ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ခန္႔အပ္ျခင္းမွာ ရခုိင္ျပည္သူ လူထု၏ သေဘာထားကို ရယူခဲ့မႈမရွိဟုဆုိကာ ရခုိင္လူထုက အဆုိပါေကာ္မရွင္အား အလုိမရွိျဖစ္ေနၾကသည္။

#Democracytoday


Leave a Reply