စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစြဲဆိုႏိုင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္း အိုဘားမားပယ္ခ်မည္

14352070_1100807296678823_8955285024134770854_o

ဝါရွင္တန္ စက္တင္ဘာ ၁၃

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈ အတြင္း အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် အစိုးရ အဖြဲ႕အား တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးမည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို သမၼတဘားရက္အိုဘားမားက ဗီတိုအာဏာ အသုံးျပဳ၍ ပယ္ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဂ်ဳိ႕ရွ္အန္းနက္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကုိ သမၼတအိုဘားမားက လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု မိမိမထင္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို တုံ႔ျပန္ရာ တြင္ မိမိတို႔ အထိေရာက္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္သာ ယင္းဥပေဒကို အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အန္းနက္က ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္မႈမရွိဘဲ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ကမူ ေမလတြင္ တစ္ခဲနက္အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ဥပေဒအျဖစ္ အာဏာသက္ဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ သမၼတ အုိဘားမားက လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္သည္။

ယင္းဥပေဒအာဏာသက္ဝင္လာမည္ဆိုပါက စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈကို ေတြ႕ႀကံဳခံစား ခဲ့ၾကရသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် အစိုးရအဖြဲ႕ကို အေမရိကန္တရား႐ုံးမ်ားတြင္ တရားစြဲဆိုလာ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(႐ိုက္တာ)


Leave a Reply