ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္/ေက်းအဆင့္ ပါ တီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးသည္ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္ ႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္ေပါင္း ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္/ေက်း အဆင့္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုး အစည္း အေဝးခန္းမ၌ေတြ႕ဆုံ၍ ပါတီေရးရာ ကိစၥမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ား မွတင္ျပလာေသာတင္ျပခ်က္ကို ျဖည့္ စြက္ရွင္းလင္းမွာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ဗဟို အတိုင္ပင္ခံ ဦးရဲျမင့္၊ ပါတီလုပ္ငန္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏုိင္၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း ထြန္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း ႏွင့္ ဦးဝင္းေမာင္( မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒)၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ခုမွ ရပ္/ေက်းစည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၄ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

”ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေအာင္ႏိုင္ဖို႔ပါ။ အဲဒီလို ေအာင္ႏိုင္မွ ႏိုင္ငံေရးေနရာရလာမွာပါ။ ေနရာရဖို႔ဆိုတာ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ေနရာရဖို႔ တစ္ခု တည္းကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံ ေရးမွာ ေနရာရထားမွသာ ျပည္သူ လူထုအက်ဳိးကို အေကာင္းဆုံး လုပ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးရဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ လိုပါတယ္။ ပါတီမွာ လူေကာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သတၱိရွိတဲ့သူ နည္းပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႐ိုးသားျဖဴစင္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္။ ပါတီကို အမွန္တကယ္ယုံၾကည္ၿပီး သစၥာရွိဖို႔လိုပါတယ္။ လူထုနဲ႔ လည္း ထိေတြ႕ေနဖို႔လိုပါတယ္။ လူထုေရွ႕ကို ထြက္ၾကဖို႔ လိုပါ တယ္။ လူထုလိုအပ္ခ်က္ကို ေလ့လာၿပီး လူထုနဲ႔ပတ္သက္တာေတြကို အျမဲလုပ္ေပးေနဖို႔လို ပါတယ္။ ပရဟိတစိတ္ရွိတဲ့လူေတြ လူမႈေရး စိတ္ရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက မွာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ၿမိဳ႕ နယ္မွ ပါတီအဆင့္ဆင့္တာဝန္ရွိသူ မ်ားေတြ႕ဆုံရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ၎တို႔ၿမိဳ႕ နယ္မ်ား၌ ပါတီ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ဥကၠ႒ထံအသီး သီးရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး တင္ျပ ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းခဲ့ကာ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နာယက ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးရဲျမင့္ ကလည္း တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြး ရွင္းလင္း၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းမွာၾကားခဲ့ကာ ေတြ႔ဆုံပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ခ႐ုိင္မ်ားမွာ မႏၲေလး ခ႐ိုင္၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႔နယ္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႔နယ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႔နယ္၊ အမရပူရၿမိဳ႔နယ္၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မတၱရာၿမိဳ႔နယ္၊ စဥ့္ကူး ၿမိဳ႕နယ္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႔နယ္၊ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊စဥ့္ကိုင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္တံတားဦး ၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily


Leave a Reply