ေဟာင္ေကာင္မွလာေသာ USB မ်ားကို သတိထားရန္ သတင္းထုတ္ျပန္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလခန္႔ ကတည္းက ထုတ္ခဲ့ေသာ ေဟာင္ေကာင္မွ USB stick မ်ားသည္ ပူးတြဲအသုံးျပဳလိုက္သည့္ ဟာ့ဒ္ဝဲမ်ားထံမွ ပါဝါကို အလြန္အမင္းဆြဲယူလိုက္႐ုံမက ေပါက္ကြဲမႈမ်ားကိုပါ ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရေသာ ေၾကာင့္ USB Killer ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို သတိထားၾကရန္ AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

new-picture-3

ယင္း USB Killer မ်ားကို သေဘာ႐ိုးျဖင့္မဟုတ္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးစိတ္ျဖင့္ ထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳမိသူသည္ မိမိတို႔ဟာ့ဒ္ဝဲပစၥည္းမ်ားကို မည္သို႔မွ် ကာကြယ္တားဆီးခ်ိန္မရဘဲ ပ်က္စီးသြားေစရန္ သေဘာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ဆိုသည္။

ေဟာင္ေကာင္က ထုတ္သည့္ USB stick မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာ PC မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ တီဗီမ်ားတြင္ USB မ်ားကို တိုက္႐ိုက္တပ္ဆင္ အသုံးျပဳလာမႈမ်ားကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ တိုက္ခိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Fortune သတင္းတြင္လည္း ေရးသားထားသည္။

တီဗီမ်ားကို USB stick မ်ားျဖင့္ တြဲ၍အသုံးျပဳလွ်င္ ေပါက္ကြဲပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၾကားခံအျဖစ္ အသုံးျပဳ ရမည့္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးကို ယင္း USB Killer ကို ထုတ္လုပ္သူမ်ားကပင္ ထုတ္လုပ္ေနသည္ဟု ယူဆရၿပီး ၾကားခံ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ပစၥည္းကို ၅၆ ေဒၚလာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနၾကရာ မွာယူသုံးစြဲသူ မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက USB Killer တစ္မ်ဳိးကို မသမာသူမ်ားက ေစ်းကြက္တင္ကာ စမ္းသပ္ထားၿပီး၊ ယင္းသို႔ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ ေဟာင္ေကာင္မွျဖစ္ေၾကာင္း Fortune တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ အသုံးျပဳေနၾကေသာ USB stick မ်ားသည္ တစ္သက္တာ ဝရမ္တီဟူ၍ ေပးထားေကာင္း ေပးထားႏိုင္ ေသာ္လည္း USB တစ္ေခ်ာင္းတန္ဖိုးႏွင့္ တီဗီတစ္လုံးတန္ဖိုးသည္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကြာျခား ေၾကာင္း၊ USB ေပါက္ကြဲပ်က္စီးေသာေၾကာင့္ အစားထိုးတစ္ခု ျပန္ရေကာင္း ျပန္ရႏိုင္ေသာ္လည္း တီဗီတစ္လုံး ကိစၥမွာ စကားေျပာစရာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ USB stick မ်ားကို တီဗီမ်ားႏွင့္တြဲကာ အသုံးျပဳ မည္ဆိုလွ်င္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ USB stick မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ ေရးသားထား သည္။

# The Voice


Leave a Reply