မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ကုိယ္တုိင္အပင္ပန္းခံၿပီး လူထုအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားအား မွာၾကား

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးသည္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊဘုိခ႐ိုင္ပါတီ႐ံုး၌ ေရႊဘုိခ႐ုိင္ႏွင့္ ကသာခ႐ိုင္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဝက္လက္ၿမိဳ႔နယ္၊ ခင္ဦးၿမိဳ႔နယ္၊ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႔နယ္၊ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႔နယ္၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊ ကြၽန္းလွၿမိဳ႔နယ္၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာလင္းၿမိဳ႔နယ္၊ ဝန္းသို႔ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ ပါတီဝင္ အင္အား စုစုေပါင္း ၄ဝဝ ခန္႔ႏွင့္ စက္တင္ဘာ (၉) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲမွ ညေန ၅ နာရီခြဲအထိ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကရာမွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ပါတီမ်ား က လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီးေသြးလွဴျခင္း၊ သက္ႀကီးဘုိးဘြားမ်ား ပူေဇာ္ ကန္ေတာ႔ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိေနၾကေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းကာ ဝတ္ရြတ္အသင္း၊ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမ်ားတြင္ မိမိတိ႔ုပါတီဝင္မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၂ဝ ေအာင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ ပါတီဝင္မ်ားမွ ခြင္ျပည့္ကြက္ျပည့္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပရဟိတစိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားၾကသည္။

ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္”ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအသီးသီးမွ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား သည္ ေက်နပ္အားရမႈရွိေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္အင္အားမ်ားကုိ တုိးပြားေရးထက္ ပါတီဝင္အင္အား ခုိင္မာေရးသည္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ ပါတီ၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားအရ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားကုိသာ လုိလားပါေၾကာင္း၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားကလည္း ကုိယ္တုိင္ အပင္ပန္းခံၿပီး လူထုအတြက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေအာင္စိတ္ေမြးထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ ဥကၠ႒တစ္ဦးအေနျဖင့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားအား လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း ပါတီဝင္မ်ားကုိ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား ျမႇင္႔တင္ေပးလုိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အျမဲတမ္း ေရွ႕တန္းက ေဆာင္ရြက္သြားေစလိုေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသမွ် အမွားဆုိတာ မရွိႏုိင္ေၾကာင္း ရဲရဲတင္းတင္း လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း”ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားသည္။

ယင္းေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာကာ ပါတီတြင္းရင္းႏွီးပြင့္ လင္းစြာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳ လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေက်ာ္သူရ


Leave a Reply