ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္အဖြဲ႔ တာေလၿမိဳ႔နယ္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀ီလ္ဆင္မိုးႏွင့္ ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဘိုစံ၊ ခရိုင္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေ၀ယံဦး၊ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚနန္း၀ိုးလွဳိင္၊ ဦးစိုင္းလံုထီး၊ ဦးက်ေဒါေလာ္၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုးေက်ာ္ေအာင္၊ ဦးေအာင္ထန္ႏွင့္ ပါတီ စည္းရံုးေရးမွဴး အင္အား(၂၀)ဦးတို႔သည္ စက္တင္ဘာ (၉) ရက္ေန႔က တာခ်ီလိတ္ခရိုင္၊ တာေလၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုင္းကိုးအုပ္စု မယ္ဖံုးလံုရြာသို႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ခဲ့သည္။

ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ တာေလၿမိဳ႕နယ္ ပါေနာ့ေဟာင္း ေတာင္ေပၚရြာ သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ယခင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္ျပေတာင္းခံထားေသာ ပါေနာ့ရြာေဟာင္း(၁)မိုင္ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ခင္းျခင္းႏွင့္ မိုင္းကိုးအုပ္စု ပါအံေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါေနာ့ရြာေဟာင္းဘုရားေက်ာင္း လိုရာအသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ခရိုင္ပါတီဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေ၀ယံဦးမွ အလွဴေငြက်ပ္ (၃)ေသာင္း (၅)ေထာင္ကို လွဳဒါန္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မိုင္းကိုးအုပ္စု၊ မယ္ဖံုးလံု ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္၍ (၁၉-၈-၂၀၁၆) ရက္ေန႔က ေလျပင္းတိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ ေက်းရြာပိုင္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ေရတိုင္ကီ၊ စပါးၾကည္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ျခင္း အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ၇ ေပ သြပ္(၈)ခ်ပ္၊ အုတ္ကြ်တ္ အမိုး(၁၂)ခ်ပ္၊ ေခါင္အုတ္(၈)ခ်ပ္အတြက္ က်သင့္ေငြ က်ပ္(၇)ေသာင္းအား လွဴဒါန္းခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းသတင္းစံု


Leave a Reply