ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ဦးေဌးဦး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းစည္းေဝး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်ား လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ မြန္းလဲြ ၁ နာရီခြဲက က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ပါတီဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံမွ ပါတီကိုေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ပါတီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လုပ္ငန္းမ်ား သြက္လက္လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးကို ေရွး႐ႈ၍ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲေၾကာင္း၊ ပါတီဖြဲ႔စည္းပံု ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့ ့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ လံုးဝေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ဘဲ ခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္ ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ယုံၾကည္ခ်က္ ရင့္သန္ ခိုင္မာေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပါတီညီလာခံမွ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း လုိက္ေသာ ဗဟိုနာယကအဖဲြ႔၊ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၊ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၊ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအဆင့္ဆင့္မွ ပါဝင္သူမ်ားမွာ ပါတီညီလာခံမွ တာဝန္ေပးခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ တာဝန္ေပးခဲ့ ရသူမ်ားမွာ ပါတီညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားက ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ တာဝန္ေပးအပ္ၾက ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသူမ်ားက တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ယေန႔ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာၾက သူမ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ ပါတီက ယံုၾကည္၍ တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ စသည္ျဖင့္ ပါတီ၏ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားကို ရွင္းလင္းမွာ ၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ ဦးတင္ေအာင္၊ ဦးတင္ဝင္းတို႔က ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပါတီဝင္ျပည္သူမ်ားထံ အေရာက္သြားေရး၊ ခ႐ိုင္ ေလးခ႐ိုင္မွ တစ္ခ႐ိုင္လွ်င္ ပညာသင္ဆု ေလးဦးစီ ျပည့္မီစြာ ေလွ်ာက္ထားေရး၊ ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပံုႏွိပ္မီဒီ ယာႏွင့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာတို႔က ေဖာ္ျပေရး လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္တို႔ကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။

ခ႐ိုင္ ေလးခ႐ိုင္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သိလိုသည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးက တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္၊ ပါတီမ်ားမွ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ရပ္နားခဲ့သည္။

စိုးမင္းသန္း


Leave a Reply