ပဲခူးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲ ပါတီဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ ဦးဥာဏ္ဝင္း တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ပဲခူးခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ပဲခူးခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ပါတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီက က်င္းပသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ပါတီဗဟိုအၾကံေပး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီနာယက ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္း ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပဲခူးခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္စိုးႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ပဲခူးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁၅ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ပါတီဗဟိုအၾကံေပး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီနာယက ဦးဥာဏ္ဝင္းက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီဝင္တိုင္း တန္ဖိုးရွိေသာ ပါတီဝင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ ပါတီအက်ဳိးကို ဦးထိပ္ထားကာ စိတ္ရင္းေစတနာ အမွန္ျဖင့္ အျမဲႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ မိမိတို႔သည္ ပါတီကို စတင္ဝင္ေရာက္ကတည္းက ဟိုေနရာရမွ၊ ဒီေနရာရမွ ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံ၊ ျပည္သူ၊ ပါတီႏွင့္ အမ်ဳိး ဘာသာသာသနာအက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ပါတီသို႕ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မေကာင္းတာကို အတုမယူဘဲ ေကာင္းမြန္သည့္ကိစၥမ်ားကိုသာ အတုယူ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္၊ မိမိတို႔ ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ကာလအား သင္ခန္းစာယူကာ ေရွ႕ဆက္ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အျမဲႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ စိတ္ဓာတ္ရွိေသာ ပါတီဝင္မ်ား တိုးတက္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ျပည္သူသာအဓိက ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမွ ယံုၾကည္အားကိုး လာေအာင္ ပါတီဝင္တိုင္း အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္၊ အလုပ္အကိုင္မွအစ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ၾကရန္၊ မိမိတို႔တြင္ရွိေသာ လက္ရွိ ပါတီဝင္မ်ားကိုလည္း မဆုတ္ယုတ္ေအာင္ စည္း႐ံုး ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေရအတြက္မွ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကရန္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္းက ညီလာခံမွခ်မွတ္ေသာ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ခုနစ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပဲခူးခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိတ္ဆက္ကာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ပါတီ၏လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ားက ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ပဲခူးခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စိုးက ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္းက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

တင္စိုး(ပဲခူး)


Leave a Reply