ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံၿပီး စုေပါင္းညီညြတ္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ပါတီဝင္မ်ားအား မွာၾကား

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးစိုးႏုိင္၊ ဦးျမင့္စိုး၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ (၉) ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္အထိ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္သံုးခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဝင္ ၄၅ဝ ခန္႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပါတီအဆင့္ဆင့္မွတင္ျပၾကရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္း႐ံုးေရးနယ္ေျမမ်ားအလုိက္ Door to Door ကြင္းဆင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားအတြင္း အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေစေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်မႈမ်ားေပးေစလိုေၾကာင္း၊ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ပါတီဝင္အင္အားမ်ားကို အမာခံျဖစ္ေစေရးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဥကၠ႒တစ္ဦးအေနျဖင့္ ယခုလို လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင္႔ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိတာ တစ္ေယာက္တည္းလုပ္မရေၾကာင္း၊ လူထုၾကားထဲ စိမ့္ဝင္ၿပီး လူထုအက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးကုိသယ္ပိုးရာတြင္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ စုေပါင္းညီညြတ္မႈ ျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးစားသြားဖုိ႔လိုေၾကာင္း၊ ယေန႔မိမိတို႔ ပါတီသည္ အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္ေသာအႏိုင္ ရပါတီ မဟုတ္သည့္အတြက္ အားငယ္စရာမလိုဘဲ ျပည္သူလူထုအတြက္ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ျခင္း၊ ႐ႈံးျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုေပၚတြင္ သာ မူတည္ေၾကာင္း၊ အႏိုင္၊ အ႐ႈံး ဆိုသည္မွာ အမွန္တရားတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ပါတီႏုိင္ငံေရးေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ကို အလုပ္လုပ္ သြားရန္ႏွင့္ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အတြက္လည္း အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္အင္အား တုိးပြားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ပါတီဝင္ အင္အား က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္ မ်ားအေနျဖင့္ မွာၾကားလုိသည္မွာ ပရဟိတစိတ္ကုိအေျခခံၿပီး စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားကုိ အရင္းျပဳကာ ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္း မွာၾကားလုိေၾကာင္းတုိ႔ကုိ အက်ယ္ တဝံ့ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင္႔အဖြဲ႔သည္ မံုရြာၿမိဳ႔မွ ေရႊဘုိၿမိဳ႔သို႔ထြက္ခြာကာ ပါတီ တြင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္သူရ


Leave a Reply