ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ အေတြ႔အၾကံဳ ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ိုင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီရံုး ခန္းမေဆာင္တြင္ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ အေတြ႔အၾကံဳ ရွင္းလင္းပြဲ၊ လစဥ္ပါတီပံုမွန္အစည္းအေဝး ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားကို တာဝန္ ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးသန္းေဇာ္ထြန္းက အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ (၁)ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာေသာ ပါတီအတြင္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ ျပည္သူအတြင္း စည္း႐ံုးမႈပိုမိုထက္ ျမက္လာေစရန္ပါတီဝင္အားလံုးက ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေရး၊ (၂) ပါတီအတြင္း ဒီမိုကေရစီခိုင္မာေရးႏွင့္ ပါတီတည္တံ့ခိုင္မာေရးအတြက္ ပါတီဝင္မ်ားက ထိန္းသိမ္းေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ (၃)အမ်ဳိးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ရွိသည့္ မ်ဳိးဆက္ သစ္လူငယ္မ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး၊(၄) ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ လူမႈစီးပြား ဘဝပိုမိုျမင့္မားေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ ပါတီဝင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး၊(၅) ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္ ပါတီဝင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားၿပီး ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ (တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) ဦးထူးခုိင္က ပါတီညီလာခံ အေတြ႔အၾကံဳ ရွင္းလင္းကာ ပါတီဖြဲ႔စည္းပံု၊ ပါတီမွခ်မွတ္ထားေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးကာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို က႑အလိုက္ ေရးရာအလိုက္ တာဝန္ကိုယ္စီေပးအပ္ျခင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္အင္အား တိုးတက္ရရွိေရး အတြက္ နာသံုးနာအေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ အေတြ႔အၾကံဳ ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ပါတီလစဥ္ပုံမွန္ အစည္းအေဝးသုိ႔ ပါတီဝင္ ၉ဝ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကည္သိန္း၊ကိုထြဋ္(ဇီးကုန္း)


Leave a Reply