ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆံု

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ႀကီးမွဴး၍ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကို ယခုလ ၇ ရက္က ေဘာလခဲခ႐ိုင္ပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ သဘာပတိအဖြဲ႔အျဖစ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေက်ာ္သန္း၊ ဦးေအးေမာင္ႏွင့္ ဦးစိုင္းသာစိန္တို႔က ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားေဆာင္း ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အသီးသီး တက္ေရာက္ ၾကသည္။

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ အသီးသီးက လက္ရိွအေျခအေနႏွင့္ ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၂ဝ၂ဝ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ က်ရာအခန္းက႑မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ ေအာင္သိန္းက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ စုစုေပါင္း အင္အား ၆၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗ်ားျမာေမာင္


Leave a Reply