ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး အခ်ိန္ျပည့္ေပးႏိုင္ေရး က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ သံုးမည္

ygn

လာမည့္ႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မျပတ္ေတာက္ေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ရန္ က်ပ္ သန္း တစ္ေသာင္းခုနစ္ ေထာင္ေက်ာ္ သံုးစြဲမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါေငြပမာဏကို ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထရန္စေဖာ္မာမ်ားႏွင့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္အား လိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ ေျမေအာက္ဓာတ္အားလိုင္း မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုး ျပဳမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ ထား သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ ရွစ္႐ုံႏွင့္ ထရန္စေဖာ္မာ ၁၁၁ လံုး၊ အမ်ဳိးအစား မတူသည့္ ဓာတ္အားလိုင္းသံုးလိုင္းကို မိုင္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီကစတင္ကာ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေလးလအတြင္း ထရန္စေဖာ္မာအလံုးေရ ၁၈၆ လံုး တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေကာင္းကင္ဓာတ္ အားလိုင္း သံုးမ်ဳိး သြယ္တန္းခဲ့ သည္။

ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔မွ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၄  ေခ်းယူထားသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပံုမွန္ျဖန္႔ျဖဴး ေပးေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားမဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀ ခန္႔ ထပ္မံလို အပ္ေနၿပီး အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရး ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေပးေရး  ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕က ယခုႏွစ္အတြင္း ျပင္ဆင္မည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလကုန္က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


Leave a Reply