ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္

ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ ၿဂိဳဟ္တုအေျချပဳအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (Onet Service) ကို ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ နည္းပညာကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈကို ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ VSAT နည္းပညာကို အသံုးျပဳထား၍ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ C Band ႏွင့္ KU Bank ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေၾကာင္း မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚသိဂႌလင္းက ေျပာသည္။

‘‘ျမန္မာျပည္တစ္ခုလံုးကို ကာဗာျဖစ္တဲ့ ဘန္းႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ အဲဒီႏွစ္မ်ဳိးကို ၀ယ္ယူမယ့္သူေတြက သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ ခ်က္အတိုင္း သံုးလို႔ရမယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ CBand ပိုေကာင္းတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာ KU Bank ပိုေကာင္းတယ္ ဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ဘက္က နည္းပညာကြၽမ္းက်င္ေတြက ဆာေဗးဆင္းၿပီး အႀကံေပးမယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္း Onet Service ကိုေ၀လံေခါင္သီေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသာမက အိမ္သံုး၊ ႐ုံးသံုးအတြက္ ယခုလမွ စတင္၍ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ကာ အနိမ့္ဆံုးလစဥ္ေၾကး က်ပ္သံုးသိန္းခန္႔ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေဒၚသိဂႌလင္း ကရွင္းျပသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစီမံခ်က္ (Myanmar National Satellite) ျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တု ငွားရမ္းျခင္းကို အၿပီးသတ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ယင္းၿဂိဳဟ္တုမွ သီးျခားခ်န္နယ္ တစ္ခုကို ထပ္မံငွားရမ္းထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

 ျပည္တြင္း၌ ၿဂိဳဟ္တုအေျချပဳ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းထား ေသာ အထက္ပါကုမၸဏီအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီသံုးခုက ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး ယင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း ေဒၚသိဂႌလင္းက ဆိုသည္။

 

# 7 Day Daily


Leave a Reply