မိတီၳလာၿမိဳ႔နယ္ရွိ ေလာကရန္ႏိုင္ေစတီေတာ္အား ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ဇနီး ဖူးေျမာ္လွဴဒါန္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၴီလာၿမိဳ႔တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ဇနီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယက ေဒၚနီ နီဝင္းတို႔သည္ မိတၴီလာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမႈေဆာင္မ်ား လိုက္ပါလ်က္ ယခုလ ၄ ရက္ ညေန ၅ နာရီက မိတၳီလာၿမိဳ႕ မက်ည္းပင္ပုရြာရွိ ေလာကရန္ႏိုင္ ေစတီေတာ္အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ခ့ဲသည္။

ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္အဖြဲ႔အား ေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔မွ ႀကိဳဆိုကာ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္မ်ားက လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ အက္ကြဲသြားမႈ အေျခ အေနႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ စီစဥ္ထားမႈတို႔ကို လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌး ဦးႏွင့္ ေဒၚနီနီဝင္း မိသားစုက ေဆာက္လုပ္ဆဲ ဓမၼာ႐ံုရွိ မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္ အခင္းအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ေဂါပကအဖြဲ႔က လက္ခံရယူၿပီး ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္သည္ ေစတီေတာ္ရင္ျပင္၌ လာေရာက္ေနၾကေသာ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားအား ရင္းႏွီးခင္မင္စြာ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

Union daily


Leave a Reply