ဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ နယ္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ရပ္/ေက်း စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဗဟိုနာယကအဖြဲ႔ ပါတီဗဟို ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးသည္ ယခုလ ၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ သန္လ်င္ေတာရ ယင္းေတာ္မင္းေက်ာင္း အာ႐ံုခံဓမၼာ႐ံု၌ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္း ႐ံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုနာယကအဖြဲ႔ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးက မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီညီလာခံ ၂ဝ၁၆ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပါတီေအာက္ေျခ အဆင့္မွဗဟိုအဆင့္အထိ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တာဝန္ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ လူေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ပါဝင္လာသကဲ့သို႔ တာဝန္ေပး အပ္ခံရသည့္ လူသစ္မ်ားလည္း ပါဝင္ လာေၾကာင္း၊ လူသစ္ လူေဟာင္းမ်ား အားလံုး ပါတီကို သံေယာဇ ဥ္ရွိေသာ၊ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ အားလံုးက ပါတီဆက္လက္ရွင္ သန္ခိုင္မာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားသည္ ပါတီက ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ နယ္ေျမအက်ိဳး အတြက္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုံၾကည္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ဆႏၵျပဳဝင္ေရာက္လာၾကသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊

ပါတီဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္ စြဲျမဲခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္လိုသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ယံုၾကည္သလုိ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ယံုၾကည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ စုေပါင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို တိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြင္း စည္းလံုးမႈကိုလည္း တိုးတက္မႈရရွိေစရန္အတြက္ ပါတီဝင္တိုင္းက ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊ ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စိတ္ဝမ္းမကြဲဘဲ စုစည္းညီၫြတ္ေသာ အင္အားျဖင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply