အသက္ ၁ဝဝ ႏွင္႕အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကိုေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းစီလွဴဒါန္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းေမာင္သိန္း၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္း ေဇာ္ေလး၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဝုိင္း ႏွင့္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသက္ဝင္းႏွင့္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယခုလ ၃ ရက္နံနက္ ၉ နာရီကဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ေညာင္ပင္ရပ္ကြက္ေန ေဒၚေအး စိန္ ၁ဝ၅ႏွစ္၊ မင္းကုန္းရပ္ကြက္ ဦးကြမ္းအန္ ၁ဝ၁ႏွစ္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ ကြက္ေန ေဒၚသက္စီ၁ဝ၁ႏွစ္တို႕ထံ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ခ့ဲ ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ (ၿငိမ္း)၏ ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒး ရွင္းမွဂါရဝျပဳလွဴဒါန္းေသာတစ္ဦး လွ်င္ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းစီတို႕ကိုေပး အပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ အသက္ ၁ဝဝ ႏွင့္ အထက္ရွိသူ လူဦးေရမွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ဦး၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ သံုးဦး၊ မိုးေကာင္္းၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ဦး၊ ဟုိပင္ ၿမိဳ႕တြင္ႏွစ္ဦး၊ေရႊကူၿမိဳ႕တြင္ တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၁ဝဦးရွိခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕မွေဒၚက႐ိုင္လုပါသည္ အသက္ ၁၁၆ႏွစ္ရွိ၍ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အသက္ႀကီးဆုံး ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီမီးခံု-နန္းရီ


Leave a Reply