ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္နာယက ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာ ဝတီခ႐ိုင္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးခ႐ိုင္႐ံုး ေရႊသီဟခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ (၆) ရက္ န႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ၎ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ မ်ား၏ အစည္းအေဝးပြဲကိုက်င္းပခဲ့၏။ အစည္းအေဝးတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္နာယက အတိုင္ပင္ခံ ဦးဥာဏ္ဝင္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္းက အမွာစကားေျပာၾကားကာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားက မိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမိမိတုိ႔ပါတီ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။

ဆက္လက္၍ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးသိန္းေဇာ္ကလိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္တင္ျပကာ တိုင္းပါတီ ဥကၠ႒က နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကား၍ ထိုေန႔အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးခ႐ိုင္မ်ားမွ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္တြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး စုစုေပါင္း အင္အား ၁၁၄ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)


Leave a Reply