အေဝးသင္တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲရက္မ်ား ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး အေ၀းသင္တကၠသုိလ္မ်ား၏ အနီးကပ္သင္တန္းႏွင့္ အတန္းတင္စာေမးပဲြ အခ်ိန္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ပထမအသုတ္ျဖစ္သည့္ သိပၸံ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္တြဲအားလံုးအတြက္ အတန္းတင္စာေမးပဲြကို ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ကေန ၈ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအသုတ္ျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္စာ၊ ပထ၀ီ၀င္၊ ဒႆ နိကေဗဒ၊ စိတ္ပညာ၊ အေရွ႕တုိင္းပညာႏွင့္ ဥပေဒပညာ အထူးျပဳေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနီးကပ္ သင္တန္း မ်ားကို ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အတန္းတင္စာေမးပဲြကို ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ကေန ၃၁ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

တတိယအသုတ္ျဖစ္ေသာ  ျမန္မာစာ၊ သမုိင္း၊ စီးပြားေရးပညာႏွင့္ စီးပြားစီမံ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား၊ ရသစာေပ၊ သမုိင္း၊ စီးပြားေရးပညာ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ၊ အိမ္တြင္းစီးပြားႏွင့္ စီးပြားစီမံအထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ အနီးကပ္ သင္တန္းကို ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ကေန ၁၂ ရက္အထိ ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အတန္းတင္စာေမးပဲြကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 Source: 7Day Daily

 


Leave a Reply