တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠဌ ဦးခ်စ္သန္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးခ်စ္သန္း သည္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ အဖြဲ႔မ်ား လိုက္ပါလ်က္ စင္တင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ စည္ရံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထား ေသာ ၿမိဳ႔မိၿမိဳ႔ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠဌမွ ပါတီေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်း အမာခံပါတီ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ အျပန္လွန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ားက မိမိတို္႔ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားက ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထား႐ွိမႈအေျခအေနတို႔ကို ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာက္ဥကၠဌ (ၿငိမ္း) ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္က တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားအ ဆင့္ဆင့္ က်စ္လစ္ခိုင္မာေစေရး စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးအပ္မႈ အေျခအေနတို္႔ကို ျဖည့္စြက္႐ွင္းလင္း တင္ျပေပးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ရာ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ခံယူခ်က္ ယံုၾကည္မႈတို႔ ျပည့္ဝမႈ႐ွိေစရန္ႏွင့္ ရံုးပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔႐ွင္းသာယာလွပေရး၊ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ သိုက္သိုက္ ၀န္း၀န္း စည္းလံုးညီၫြတ္စြာႏွင့္ မိမိတို႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ျမဲၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ိဳးစီပြားကို က်ရာက႑မွ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္း အားေပး စကားေျပာၾကားကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Cd: kyawlinn


Leave a Reply