ဗင္နီဇြဲလားၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အစိုးရေထာက္ခံသူ၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီ အၿပိဳင္ဆႏၵျပ

ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ကရာကက္စ္တြင္ အစိုးရေထာက္ခံသူႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား အေရအတြက္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ အၿပိဳင္ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

vgg

အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားသည္ ၂ ႏွစ္တာအတြင္း အင္အားအႀကီးဆံုးစု႐ံုးခဲ့ၿပီး သမၼတနစ္ကိုလက္စ္ မာဒူ႐ို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔က ဗင္နီဇြဲလား၏ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားအတြက္ သမၼတ တြင္ တိုက္႐ိုက္တာဝန္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ မာဒူ႐ို၏ အာဏာသက္တမ္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲတစ္ရပ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေန ေၾကာင္းလည္း ေဝဖန္ၾကသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ မာဒူ႐ိုကို ေထာက္ခံသူမ်ားကလည္း အင္အားႀကီးမားစြာ စု႐ံုးခဲ့ၾကၿပီး သမၼတကို လိုလားေၾကာင္း ဆႏၵျပၾကသည္။ ၎တို႔က အတိုက္အခံ မ်ားသည္ အာဏာသိမ္းရန္ အားထုတ္ေနၾကျခင္းဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။

အစိုးရက အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားသည္ လူ ၁ သန္းမွ်ကို စည္း႐ံုးဆႏၵျပရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ ျမင္ခဲ့ဟု ဆိုသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက အဆိုပါ လုပ္ရပ္သည္ ကရာကက္စ္ကို သိမ္းယူသည့္ အားထုတ္မႈမ်ိဳးဟုလည္း ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

“ဗင္နီဇြဲလား  ျပည္သူေတြ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါၿပီ။ သူတို႔ (အတိုက္အခံေတြ)က ျပည္သူေတြကို စည္း႐ံုးေနၾကေပမယ့္ ျပည္သူ ေတြက ဒီကိုေရာက္ေနတယ္။ ကရာကက္စ္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ေသြးေျမက်မႈေတြ ဖံုးသြားေစမယ့္ အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္ဆန္ အႀကံအစည္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီ”ဟု သမၼတမာဒူ႐ိုက ကဆာရက္စ္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ေထာက္ခံသူ မ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အတိုက္အခံမ်ားကမူ ၎တို႔အေနျဖင့္ လူေပါင္းတစ္သန္းမွ်ကို စု႐ံုးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အခိုင္အမာဆိုသည္။ “ဗင္နီဇြဲလားဟာ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကို ဘယ္ေလာက္ေတာင္ လိုလားေနသလဲဆိုတာကို ကမာၻသိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပသခဲ့ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မာဒူ႐ိုကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္ၾကမယ္”ဟု အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ီးဆက္စ္ ေတာ္ရယ္လ္ဘာက ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ၾကား အေသးစား ပဋိပကၡအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ လူထုစု႐ံုးမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အတိုက္အခံမ်ားက ယခု ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို ဖိအားေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ တစ္ရပ္ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ # 7 Day Daily

 


Leave a Reply