ကိုဖီအာနန္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သြားမည္

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္မည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သတင္းရရွိသည္။

ကုိဖီအာနန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္သံုးဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေျခာက္ဦး၊ စုစုေပါင္း ကိုးဦးျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကို အစိုးရက ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲအရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘၆ ရက္ေန႔လာမယ္။ ၇ ရက္ေန႔ျပန္မယ္။ ဒီမွာလာၿပီး လႊတ္ေတာ္တို႔၊ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔၊ ကမ့္ေတြတို႔ ထံုးစံအတိုင္း လာၾကည့္မယ္ေပါ့’’ဟု အထက္ပါရဲအရာရွိႀကီးက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၏ ခရီးစဥ္အေသးစိတ္ကို ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားထံသို႔ ၎တို႔၏ဖုန္းသို႔ ဆက္သြယ္ရာ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရွိေပ။

လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အား ရခိုင္တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားက ကန္႔ကြက္ထားၿပီး ယင္းေကာ္မတီကို ျပည္တြင္း တတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္း သည့္ အေရးႀကီးအဆိုကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံက ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ ညီခဲ့သည္။

# 7 Day Daily


Leave a Reply