တန္းတူညီမွ်မရွိသည့္အတြက္ ‘၀’ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွ ထြက္ခြာ

ဖိတ္ၾကားခံသူရသူေတြၾကားမွာ တန္းတူညီမ်မႈမရွိတဲ့အတြက္ UWSA ‘၀’ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စက္တင္ဘာ (၁) ရက္ေန႔က ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Wa

၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ UWSA ‘၀’ ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္မွ ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႔သည္ ဒုုတိယေန႔အစည္းအေ၀းကိုု တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳဘဲ ျပန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တိုု႔အေနျဖင့္ ျပန္မည့္အေၾကာင္းကိုု ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီသို႔ အသိေပးၿပီး ျပန္သြားၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အား ေလ့လာသူအျဖစ္သာ တက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အေပၚ တန္းတူညီမ်မႈမရွိဟု UWSA ‘၀’ ကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္လာသူတဦးက ဒီဗီြဘီ သို႔ ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

# DVB

Photo – Eleven


Leave a Reply