ႀကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ ဘက္စံုသံုးေရကန္ဖြင့္ပြဲ တက္ေရာက္

ဧရာ၀တီတို္င္းေဒသႀကီး၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးျမင့္ခိုင္ႏွင့္ ရပ္/ေက်းအလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ား၊ အမာခံပါတီဝင္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ေန႔တြင္ ႀကံခင္း ၿမိဳ႔နယ္၊ ေ႐ွာက္ခံုအုပ္စု၊ ေ႐ွာက္ခံုေက်းရြာတြင္ က်င္းပေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ ဘက္စံုသုံးေရကန္ဖြင့္ပြဲသို႔
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမွာစကားေျပာၾကားကာ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖြဲ႔အား ဆုေတာ္ေငြမ်ားခ်ီးျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႀကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး


Leave a Reply