ေရလိုအပ္ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရတံုကင္တြင္းမ်ား တူးေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပး

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ေရလယ္ကြၽန္း ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း႐ွိ ျပည္သူမ်ား၊ ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေရလိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားအား ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ ႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီဝင္မ်ား စုေပါင္းလွဴဒါန္းမႈ၊ ေစတနာရွႈ္ျပည္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတို႔ျဖင့္ ေရတံုကင္တြင္းမ်ား တူးေဖာ္၍ ေရရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႀကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး


Leave a Reply