“ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ပရဟိတစိတ္ရွိတဲ့သူေတြ၊ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္ ရွိတဲ့သူေတြ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြမွ လုပ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္”

 

တခ်ိဳ႕ေတြက ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတဲ့အလုပ္ဟာ လူညစ္ပတ္ေတြ လုပ္တဲ့ အလုပ္လို႔ ၿဗိတိသွ်အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက သူ႔ဘာသာသူ ေျပာတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဘယ္ဟုတ္မလဲ သူေတာ္စင္ေတြမွ လုပ္ႏိုင္တာ။ ဒီလိုေတြ အျငင္းပြားၾကတာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေရး အလုပ္ဆိုတဲ့ကိစၥဟာ ကိုယ္သာ အစိုးရျဖစ္လာရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး အရာအားလံုးကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵရွိတဲ့ သူေတြလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာရရင္ ပရဟိတစိတ္ရွိတဲ့သူေတြ၊ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္ ရွိတဲ့သူေတြ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြမွ လုပ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။

ေနာက္တစ္ခုကလည္း လုပ္မယ့္လုပ္ငန္းေတြအားလံုးဟာ တိုင္းျပည္အတြက္၊ လူမ်ိဳးအတြက္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ လုပ္သားအားလံုးအတြက္ အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုးကို ရည္မွန္းၿပီး လုပ္သြားၾကရမွာျဖစ္တယ္။
ဒီေန႔ျဖစ္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်င့္သံုးေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဒီမိုကေရစီ၊ သေဘာက တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႔တည္း အာဏာျပံဳၿပီး ရျခင္းသည္ ေကာင္းသလား၊ မေကာင္းသလား ေဝဖန္ဆန္းစစ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုရဖို႔ပဲ ဒီလိုပဲေျပာရမွာပဲ။ ဒီလိုရမွလည္းပဲ ေစာေစာကေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံအတြက္၊ လူမ်ိဳး အတြက္လုပ္ငန္းေတြကို အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ႏိုင္မွာ။ သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရဖို႔ ရည္မွန္းသလို သေဘာက ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ဖို႔ပဲ။

ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးစားရ မယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အ႐ံႈးတို႔၊ အႏိုင္တို႔ဆိုတာ ဒီအခ်ိန္႐ံႈးမယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ ႏိုင္မယ္ဆိုတာ ေမြးကတည္းက လူေတြၾကံဳခဲ့ရတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ပါတီ လာမယ့္ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ထိုက္သင့္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု အႏိုင္ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးစားရမယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္းပဲ ရွိတဲ့အင္အားနဲ႔ တိုင္းျပည္ အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕အသံထြက္ေပးရမယ္။ ဒါေရွ႕ဆက္လုပ္ေတာ့မယ့္ကိစၥပဲ။

ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ(၂ဝ၁၆) သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ေျဖၾကားခ်က္ မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။


Leave a Reply