ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို ၾသဂုတ္ (၂၅) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ –

Rakhine A RakhineB

၁။       ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ေပးႏုိင္ရန္ အေျခအေန မရွိသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ ရခုိင္တို႔၏ ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ ျဖစ္တည္ေနမႈကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းမရွိႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ (၃) ဦး ပါ၀င္ေနျခင္းအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပါတီမွ လံုး၀ကန္႔ကြက္သည္။

၂။       “ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္ပႏု္င္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခံယူသူမ်ား၏ ပင္ရင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္း ေၾကာင္း မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ႏြယ္မႈအခ်ဳိ႕ကိုလည္း သံုးသပ္သြားမည္” ဟုဆိုျခင္းမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏  အခန္းက႑ကို လံုး၀မ်က္ကြယ္ျပဳကာ အလြန္အမင္း ဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္ရာေရာက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပါတီမွ စိုးရိမ္ၿပီး လံုး၀အယံုအၾကည္မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၃။       ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာမွာ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ လူမ်ဳိးအမည္သစ္တစ္ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံသား/တိုင္းရင္းသားျဖစ္လိုေသာ ရခိုင္နယ္ေျမေဒသကို အပိုင္စီးလိုေသာ ျပႆနာျဖစ္ပြားလာရျခင္းကို အစိုးရအဆက္ဆက္က ဥပေဒႏွင့္အညီ မေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးေနေသာ ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာရပ္သာျဖစ္ေပသည္။ ယခင္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ရာ (၂၄-၈-၂၀၁၆) ေန႔စြဲပါ ေကာ္မရွင္အသစ္တစ္ရပ္ကို ထက္မံဖြဲ႔စည္းရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ ထုတ္ျပန္ၿပီးအစီရင္ခံစာကို အေျခခံ၍ သံုးသပ္ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းၾကရန္သာလိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ အေလးအနက္တိုက္တြန္းပါသည္။

၄။       ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥကို ႏိုင္ငံတကာကိစၥရပ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္လိုက္ရာ ေရာက္ေစ ေသာ (၂၄-၈-၂၀၁၆) ေန႔စဲြပါ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အားဖ်က္သိမ္းေပးပါရန္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ အေလးအနက္ေတာင္းဆို အပ္ပါသည္ဟု ပါရွိသည္။


Leave a Reply