ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ(၂ဝ၁၆)ကုိ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္း အတည္ျပဳျခင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္းေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း အတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ(၂ဝ၁၆)တတိယေန႔အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ (၂၄) ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲခန္႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ညီလာခံခန္းမ၌က်င္းပခဲ့ၿပီး ညီလာခံ၏မွတ္တမ္း တင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညီလာခံ၏ သေဘာထားကို ရယူကာ အတည္ျပဳ၍ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ (၂ဝ၁၆) တတိယေန႔အခမ္းအနား နံနက္ပိုင္းတြင္ သဘာပတိ အျဖစ္ပါတီ ဗဟိုနာယက သူရဦးေအးျမင့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးျမတ္ဟိန္း၊ ဦးစဝ္ေအာင္ျမတ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴးေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးတို႔ကေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ အစုအဖြဲ႕ပါတီ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး စာ တမ္း၊ ျပည္သူတို႕၏လူမႈစီးပြားဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစာတမ္း၊ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ရင့္က်က္ ခိုင္မာေရးစာ တမ္း၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ပိုမိုခိုင္မာေစေသာ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကိုအေျခခံသည့္ျပည္ ေထာင္စုထူေထာင္ေရးစာတမ္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးစာတမ္း စသည့္ စာတမ္းငါးေစာင္ကို တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါညီလာခံသို႔တင္သြင္းလာသည့္အစုအဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား၊ တိုင္း ေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ကိုယ္စား ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္းက ျပန္ လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်က္ႏွာသစ္၊ လူသစ္ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပါသည့္ ဗဟို အလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ားကိုလည္း တာဝန္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ႐ံႈးနိမ့္ ခဲ့ၿပီး အစုိးရဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အာဏာလက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ ပါတီတစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္ရမည့္တာဝန္သည္ ပန္းခင္းလမ္းေပၚ အလိုက္သင့္လွမ္းရမည့္ အေျခအေန မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အားလံုး နားလည္ပါေၾကာင္း၊ အလြန္ႀကီးေလးေသာတာဝန္ကို ကြၽန္ေတာ့္ ပခံုးေပၚ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ဆိုသည္ထက္ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးျခင္းဆိုေသာ အဓိပၸာယ္ကို ပိုမို သေဘာက်ေၾကာင္း၊ ဒီအတိုင္း လည္းခံယူေၾကာင္း၊

လဲက်ရာမွထူ မတ္လာေအာင္၊ ႐ံႈးနိမ့္ထားေသာ အေျခအေနမွ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္အဆင့္ဆင့္ထားၿပီး ႀကိဳးစား ၏ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦး ေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္းႏွင့္ မရ၊ စုေပါင္းအားထုတ္မွ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ နီးစပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ ၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ပါတီကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အဆင့္ ဆင့္တို႔ကို မ်ဳိးဆက္သစ္အျဖစ္ တာဝန္မ်ား လက္ဆင့္ကမ္း လိုက္ေသာ္လည္း ယခင္ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ လူႀကီးမ်ားက အသက္အရြယ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရွ႕တန္းက တာဝန္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပါတီဗဟို ဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ နာယကႀကီးမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ပါတီကို ရင္အုပ္မကြာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကမွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ အားတက္ရသလို၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ လံုျခံဳမႈလည္းျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ပါတီရွင္သန္ခိုင္မာေရးအတြက္ ေပးလာမယ့္ လမ္းညႊန္မႈနဲ႕ အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုလည္း ေလးစားစြာ ခံယူလိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ျခင္းကို မိမိျမင္သလို၊ ခံစားမိသလို အသီးသီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ၾကရာတြင္ အခ်ိဳ႕က လူလိမ္၊ လူေကာက္မ်ား လုပ္သည့္အလုပ္ဆိုၿပီး အခ်ိဳ႕က ေတာ႔ လူေတာ္မ်ားသာလုပ္သည့္ အလုပ္ဟုစသျဖင့္ ေျပာဆိုၾက ေၾကာင္း၊ကိုယ္တိုင္ခံစားလုပ္ေဆာင္ လာသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ ငန္းစဥ္သေဘာတရားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ တရားကိုယ္ သေဘာမ်ားပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္၊ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္၊ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္အေျခခံမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာ လုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ႏွင့္လက္တြဲညီညီ က်ရာတာဝန္ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ကို ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ေခ်ာ့၍တာဝန္ေပးမွ လုပ္မည့္သူေတြ မ်ားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးဆိုလွ်င္ ေၾကြးေၾကာ္သံ၊ ဆိုင္ ဘုတ္မ်ား မည္မွ်ေကာင္းေကာင္း ေအာင္ျမင္ျခင္း လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနမည္ဆိုသည္ကို သတိခ်ပ္ၾကေစခ်င္ေၾကာင္း ၎းက ေျပာသည္။

ယင္းေနာက္ ပါတီဥကၠ႒က ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းမႈအသစ္၊ လူသစ္၊ ေသြးသစ္ မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စဥ္းစားသည့္အခါတြင္ ပါတီညီလာခံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားျဖစ္သင့္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လတ္တေလာၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ သဘာဝေဘး စသည့္အေျခအေနမ်ားသည္လည္း ျပည္သူ႔ပါတီ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေသ ာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေသာ ေၾကာင့္

(၁)ယံုၾကည္ ခ်က္ခိုင္မာေသာ ပါတီတြင္းစည္း လံုးညီၫြတ္မႈ၊ ျပည္သူအတြင္း စည္း႐ံုးမႈ ပိုမိုထက္ျမက္လာေစရန္ ပါတီဝင္အားလံုးကႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္ေရး၊
(၂) ပါတီတြင္းဒီမိုကေရ စီရွင္သန္ခိုင္မာေရးႏွင့္ ပါတီတည္ တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ပါတီဝင္မ်ား ကထိန္းသိမ္းေဖာ္ေဆာင္ေရး
(၃) အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈကိုေစာင့္ထိန္းႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ရွိသည့္ မ်ိဳးဆက္ သစ္လူငယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး၊
(၄)ျပည္သူမ်ားအလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ ပါတီဝင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရး
(၅) ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစရန္ ပါတီဝင္မ်ားက ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေရး၊
(၆) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈရရွိေစေရး အတြက္ ပါတီဝင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊
(၇)တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို အေျချပဳေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ အဓြန္႔ ၏ရွည္ တည္တံ့ေရးအတြက္ ပါတီဝင္မ်ားက တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ညီလာခံအဖြင့္တြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္လံုး သည္လည္း လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မိမိတို႔တြင္ မည္သို႔ေသာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ ရွိသလဲဆိုသည္ကိုလည္း ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီအတြင္းတြင္ ပညာတတ္မ်ား ေျမာက္ျမားစြာရွိေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္အင္အား ငါးသန္း ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ သက္ငယ္၊ သက္လတ္ ပါတီဝင္ ေပါင္း သံုးသန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို က်ရာေနရာမွ သယ္ပိုးလိုေသာ မြန္ျမတ္သည့္စိတ္ထား အေျခခံမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေစတနာအား၊ ပညာ အားႏွင့္ႏုပ်ိဳတက္ၾကြမႈေတြပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညီၫြတ္မႈအားႏွင့္အတူ ျပည္သူႏွင့္လက္တြဲၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊

မိမိတို႔သည္ ယခင္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ထိုက္သင့္သည့္ ပ်ိဳရြယ္မႈႏွင့္ လုပ္အားရွိေသးသည္ဆိုေသာ္လည္း သခၤါရဓမၼအရတစ္ခ်ိန္တြင္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားကို ပခံုးေျပာင္းေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္အခါ သင္႔လွ်င္ မိမိတို႔ထံေရာက္ရွိလာ မည့္တာဝန္မ်ားအတြက္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအေနျဖင့္အျမဲအသင့္ ရွိၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ သဘာပတိက ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ(၂ဝ၁၆) ၏ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ေျခာက္ ခ်က္၊ အတည္ျပဳျခင္း သံုးရပ္၊ ဆံုး ျဖတ္ျခင္းသံုးရပ္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်က္ ခုနစ္ရပ္ ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ညီလာခံ၏သေဘာထား ကိုရယူအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး သဘာပတိ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူပါတီဗဟို နာယက သူရဦးေအးျမင့္က နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကာ းခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာသည့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာ ယာေရး(ဒို႕အေရး)၊ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (ဒို႕အေရး)၊ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ရင့္ က်က္ခိုင္မာေရး(ဒို႔အေရး)၊ ဖက္ ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး (ဒို႔အေရး)၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး (ဒို႔ အေရး)၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(ေအာင္ရမည္၊ ေအာင္ရမည္) ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ ညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ နံနက္ ပိုင္းတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနထက္ေဝ၊ ကိုကိုလြင္


Leave a Reply