ေက်ာင္းကုန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ ေရႊကၽြန္းဂုဏ္ပရဟိတအဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္း၍ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းမႈျပဳ

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္ ေပစိအုပ္စု ေရႊကြ်န္းဂုဏ္လူငယ္ပရဟိတအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔က ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕ က်ဳံဖားရိုးအုပ္စု ႀကိမ္ငူႀကီးေက်းရြာႏွင့္ ပန္းေတာရိုး အေနာက္ ရြာသစ္ကုန္းရြာ၊ ဝက္ျခံဂရက္အုပ္စု ကညင္ကုန္းရြာ၊ ေရာင္ပစ္ကြင္း အုပ္စု မက်ီးစင္ရြာ၊ ေပါက္ဆိန္ပဲ႔အုပ္စု ရံုငူႀကီးရံုးငူေလးရြာ၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ စက္ႀကီးပိုင္း ေလ်ွာ္ဂိုေဒါင္ ေရေဘးစခန္း ဝက္ေခ်ာင္းအုပ္စု ထမဆုပ္ကုန္းေက်းရြာရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္(၅၂)အိတ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ားကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိသည္။

# Myo Thiha


Leave a Reply