၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ iPad သုံးမ်ိဳးကို Apple မိတ္ဆက္သြားဖြယ္ရွိဟု KGI သုေတသီခန္႔မွန္း

Apple သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ iPad အမ်ိဳးအစား ၃ ခုကုိ မိတ္ဆက္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကုမၸဏီ KGI ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္သူ မင္ခ်ီကူက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ Apple သည္ ၁၂.၉ လက္မ iPad Pro 2, ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ ၉.၇ လက္မ iPad ႏွင့္ ၁၀.၅ လက္မရွိ iPad Pro သစ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ သြားဖြယ္ရွိသည္။

New Picture (1)

အဆိုပါ iPad မ်ား၏ပုံစံမွာ ေျပာင္းလဲဖြယ္မရွိေသာ္လည္း အနားစြန္းမပါဝင္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ကို အသုံးျပဳဖြယ္ ရွိသည္။ ၎ကို edge-to-edge ဟုေခၚဆိုသည္။ ထို edge-to-edge iPad display ပုံစံမ်ိဳးသည္ iPhone 8 ေတြ ပါဝင္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အနာဂတ္တြင္ ထြက္ရွိ မည့္ iPad မ်ားသည္ iPhone မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ OLED နည္းပညာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မင္ခ်ီကူ ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိမည့္ ၁၂.၉ လက္မ iPad Pro 2 ႏွင့္ ၁၀.၅ လက္မအရြယ္ရွိ iPad သစ္တြင္ Apple A10X အသုံးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း မင္ခ်ီကူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ A10 ခ်စ္ပ္သည္ iPhone 7 တြင္လည္း ပါဝင္ လာႏိုင္သည္။ Apple ၏ X ခ်စ္ပ္သည္ ဖုန္းထက္ tablet တြင္ အပူခ်ိန္ကို ကန္႔သတ္ေပးၿပီး ဘက္ထရီ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေစသည္။

ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ ၉.၇ လက္မ iPad တြင္ လက္ရွိ iPad Pro တြင္ အသုံးျပဳေသာ A9X ခ်စ္ပ္ကိုဆက္လက္ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မင္ခ်ီကူက တင္ျပခဲ့သည္။ ေစ်းႏႈန္း အသက္သာဆုံးဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ၉.၇ လက္မ iPad မွာ ၃၉၉ ေဒၚလာ က်သင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ခန္႔မွန္းခဲ့ေသးသည္။

Apple က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မည့္ iPad တြင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈရွိေသာ OLED မ်က္ႏွာျပင္ကို အသုံးျပဳဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သိရသည္။

# Internet Journal


Leave a Reply