ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

ဦးၫြန္႔ဝင္း ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒

• ဆရာလက္ရွိပါတီမွာတာဝန္ ယူထားတဲ့က႑ကိုသိလိုပါတယ္။ အရင္ကေရာ ဘယ္တာဝန္ေတြကို ယူခဲ့ပါသလဲ။
ျပီးခဲ့တဲ့ ျမိဳ႕နယ္ျပန္လည္ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲမွာၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ အေနနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ပါတီအဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့အတြက္ ဒီတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ကေန ၂ဝ၁၆ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမလုပ္ခင္အထိ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္အေနနဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။

• ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ကေန ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဘာေၾကာင့္ဝင္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ ခံတာလဲခင္ဗ်။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေန နဲ႔ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခ်ယ္ခံ ခဲပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒီ႐ံႈးေၾကြးကိုလည္းအား ထပ္ျဖည့္ၿပီးေတာ့မွ ႀကိဳးစားထမ္း ေဆာင္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေပါ့။ လူႀကီးေတြ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ရင္ဘယ္လို ျဖစ္ျဖစ္ ႐ံႈးေၾကြးေတာ့ဆပ္မယ္။ ႀကိဳးစားမယ္။ မိဘျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို တတ္စြမ္းသေရြ႕တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း အထက္အႀကီး အကဲေတြကို ခြင့္ပန္ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ကေန ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

• ပါတီအေနနဲ႔ကျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဓိကေဆာင္ ရြက္ေနတာက မိဘျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံ အက်ိဳးစီးပြားကို အဓိကေမွ်ာ္မွန္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ကိုက ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္ေရး၊ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုတာကို ေမွ်ာ္မွန္းတယ္။ ဒီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ အခုလက္ရွိ က်င္းပ ေနတဲ့ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ ကခ်မွတ္မယ့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ကိုကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ေအာင္ေအာင္ ္ျမင္ျမင္နဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္ဆိုရင္မိဘျပည္သူေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုျပန္ၿပီးေတာ့တာဝန္ ေပးလာလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကလည္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုၿပီးေမွ်ာ္မွန္းထားတာရွိပါတယ္။

• ဒီကေန႔အႀကိဳညိႇႏိႈင္းအစည္း အေဝးပြဲေန႔မွာ ျပည္နယ္အတြက္ ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ေတြ၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္ လို႔သိရပါတယ္။ ဘယ္လိုေဆာင္ ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာသိလိုပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ပါတီကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေပးတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသိန္းေဇာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို တစ္သေဝမတိမ္း ထမ္းရြက္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ ဗဟိုေကာ္မတီ ေတြ၊ အရန္ေကာ္မတီေတြကို တညီတၫြတ္ တည္းကန္႔ကြက္မႈမရွိဘဲ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

• စာတမ္းေခါင္းစဥ္ငါးခုကိုအစု အဖြဲ႔အေနနဲ႔ေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြရွိ ပါတယ္။ ဆရာအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္ အပိုင္းမွာေဆြးေႏြးခဲ့ရပါသလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစုအဖြဲ႕(၄) မွာပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးတယ္။ အစုအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို စံုညီအစည္းအေဝးပြဲႀကီးမွာတင္ျပမယ္။ ၿပီးေတာ့ပါတီ ဗဟိုရဲ႕ အစီအမံေပၚမူတည္ၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပါတီအဆင့္ဆင့္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ သေႏၶျဖစ္ တဲ့ အသင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာ ပါတဲ့တို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲဖို႔၊ တိုင္းရင္း သားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲဖို႔၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ ျမဲဖို႔ ဒီတို႔တာဝန္သံုးပါးအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဒီအစုအဖြဲ႕ငါးခု ေခါင္းစဥ္ ေတြကလည္း တို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ ထားတာ။ တိုင္းရင္းသားေတြ စည္းလံုးမွ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ ၿငိမ္မယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမယ္။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲတာနဲ႔အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း ေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဒီအေပၚအေျခခံၿပီးအစုအဖြဲ႕ ေတြက ေဆြးေႏြးၾကတယ္လို႔ျမင္ မိပါတယ္။

• ဖက္ဒရယ္ဆိုတာကို ဆရာအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္မိပါသလဲ။
ဖက္ဒရယ္ဆိုတာကို ေတာင္း ဆိုေနတဲ့သူေတြက ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္းသိဖို႔ လိုပါတယ္။ အဓိ ကေတာ့လူမ်ိဳးစုနည္းနည္းနဲ႔ေဒသမွာရွိတဲ့ မိဘျပည္သူ ေတြရဲ႕အက်ိဳးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ကိစၥက အဓိကျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္တာေပါ့။

• ဆရာအေနနဲ႔ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ ေျပာခ်င္ပါသလဲခင္ဗ်။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ၊သူမ်ားေတြကေျပာင္း လဲခ်ိန္တန္တာပဲရွိေသးတယ္။ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ပါတီအစိုးရတာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့စဥ္ကလည္းႏိုင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရပါတီရဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာေၾကညာစာတမ္းပါအစီအမံ ေတြအတိုင္းေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ။ ဒါကို ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္ပါတယ္။

ေနထက္ေ၀
The Union Daily�


Leave a Reply