ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

ဦးခင္ေမာင္သီ ပင္လံုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျပည္နယ္အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္

• ညီလာခံကို တက္ေရာက္ျဖစ္ပံုနဲ႔လက္ရွိ ပါတီတာဝန္ယူထားတဲ့အပိုင္းကို သိခ်င္ပါတယ္။
ပါတီညီလာခံကို ဒုတိယအႀကိမ္တက္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ အႀကိမ္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ တက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ဒါကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္ၿပီး အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က အခု ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ပါတီရဲ႕ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ပါတီ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။ ညီလာခံကိုတက္ေရာက္တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ပထမဆံုးၿမိဳ႕နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးေပါ့ေနာ္။ ၂ဝ၁၆ ဇြန္လမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္လတည္းမွာပဲ ခ႐ိုင္ပါတီညီလာခံကို တစ္ဆက္တည္း က်င္းပခဲ့ ပါတယ္။ ျပည္နယ္ညီလာခံကိုပါ က်င္းပခဲ့ ၿပီးေတာ့ ဒီၾသဂုတ္လမွာတစ္ႏိုင္ငံ လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ပါတီညီလာခံႀကီးကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

• ပါတီညီလာခံကို ဦးတည္ခ်က္ငါးခ်က္နဲ႔က်င္းပတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္လိုဦးတည္ခ်က္ေတြလည္းဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါဦး။
ပါတီညီလာခံဦးတည္ခ်က္ ငါးခ်က္ရွိတယ္။ ပထမဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ယံုၾကည္မႈကိုအေျချပဳေသာ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ခိုင္မာေရးႏွင့္ ျပည္သူအတြင္း စည္း႐ံုးမႈ ပိုမိုအထေျမာက္လာေစေရးေပါ့ေနာ္။ ၿမိဳ႕နယ္ကေန ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာပါတီက အားျပဳၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အပိုင္းျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္တင္မကဘဲ ခ႐ိုင္ေရာ၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးေရာ ဒါစြမ္းေဆာင္သြားရမယ့္ ကိစၥရပ္ကို ဦးတည္ခ်က္အျဖစ္နဲ႔ထားရွိတာ အင္မတန္မွ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီဟာကို ျပည္သူေတြ ယံုၾကည္မႈ ရႏိုင္ ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုမယ္။ လုပ္လည္းလုပ္ရမယ္။ လုပ္ႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္။ ေနာက္ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ခိုင္မာေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ ဒီကိစၥမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးတယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာလည္း ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတယ္။ အခု ၂ဝ၁၅ မွာလည္း ဝင္ေရာက္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတယ္။ လာမယ့္ ၂ဝ၂ဝ မွာ က်င္းပမယ့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီအားလံုးက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ပါတီတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ခိုင္မာ ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အလုပ္တစ္ခုလို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ပိုမိုတိုးတက္ေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရး ဒါကိုေျပာမယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ ဒါကိုအစဥ္အဆက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္တယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးလည္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လိုတယ္ေပါ့။ ေျပာခ်င္တာက ျပည္သူနဲ႔ ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ လက္တြဲထား ႏိုင္ပါမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာနဲ႔ ျဖတ္သန္းသြားႏုိင္မယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေစေရးအတြက္ ပါတီဝင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥ၊ ဒီမွာေျပာခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပါတီဥကၠ႒ႀကီးကိုယ္တိုင္က ၂ဝ၁၅ မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးကိစၥကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႔နဲ႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ဒီမွာ အဖြဲ႔ ၁၆ ဖြဲ႔နဲ႔ သေဘာတူညီမႈကို ရယူခဲ့ေသာ္လည္းပဲ က်န္တဲ့ရွစ္ဖြဲ႔ကေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ လက္မွတ္ လာမထိုးခဲ့ၾကဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိးပဲ ဒီကိစၥကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီဝင္ေတြ၊ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ေတြ အားလံုးက ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လိုတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ဒီဦးတည္ခ်က္ကို ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလို ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကိုအေျချပဳေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ပါတီဝင္မ်ားက တက္ၾကြစြာပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုတဲ့အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွာကေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီဟာ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ ဒီေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလိုက္ ဦးေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကိစၥမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီဝင္ေတြ၊ ပါတီအလုပ္မႈေဆာင္ေတြက တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မယ္ လို႔လည္း ယံုၾကည္မိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီဦးတည္ခ်က္ ကလည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ပါတီရဲ႕ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ကိစၥမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈရမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ခိုင္ခိုင္ မာမာ ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ေနထက္ေ၀
The Union Daily


Leave a Reply