ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံကုိ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျမန္ေအာင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိး

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဗဟိုပါတီညီလာခံကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔ နံနက္ (၇)နာရီက ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ အင္ပင္ၿမိဳ႕ရွိ အင္ပင္-တံတားကြင္း လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ ပ်ဳိးပင္မ်ား ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားက စိုက္ပ်ဳိးခ့ဲၾကသည္။

အင္ပင္-တံတားကြင္းလမ္းသည္အရွည္တစ္မိုင္ရွိၿပီး လမ္းေဘး ဝဲယာတြင္ ကြၽန္းပင္၂ဝဝႏွင့္ ယူကလစ္ပင္ ၃ဝဝတို႔ကို ျမန္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္အင္အား ၁ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ စုေပါင္းစိုက္ ပ်ိဳးခ့ဲၾကသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့္အေန ျဖင့္ အာေသာကပင္သုံးပင္ကိုလည္း အမက တံတားကြင္းတြင္ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေနဝင္းေဇာ္(ျမန္ေအာင္)


Leave a Reply