ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ (၂၀၁၆) တြင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း (၂၂-၈-၂၀၁၆)

ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံ (၂၀၁၆) ကို ယေန႔ (ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္) နံနက္ (၈) နာရီခြဲအခ်ိန္က ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းမိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုမွာ –

 

22 HQ1 22 HQ2

22 HQ3 22 HQ4

22 HQ7 22 HQ8

22 HQ9 22 HQ10

 


Leave a Reply