တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပမည္

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (JICM) ကို ၾသဂုတ္ (၂၄) ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

JICM သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)အရ က်င္းပမည့္ အစည္းအေ၀း ျဖစ္ၿပီး အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တစ္ဆုိ႔ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို JICM အစည္းအေ၀း၌ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ သည္။

ပင္လုံအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေမာင္ေရႊက JICM အစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္ (၂၄) ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾသဂုတ္ (၂၄) ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီး ဌာနေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ဒုၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္  NCA အဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း JICM အစည္းအေ၀းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

 JICM အစည္းအေ၀းကို ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ သုံးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

# 7 Day Daily


Leave a Reply