ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ KG Kit Box မ်ားျမင့္ျမတ္ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း လွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးရဲျမင့္ႏွင့္ ဇနီးေဒၚျမတ္ေငြတို႕ မိသားစုက ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ထားေသာျမင့္ျမတ္ပညာေရးေဖာင္ ေဒးရွင္းသည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း အေျခခံပညာေရးက႑ ျမင့္မားတိုးတက္ေစေရးျဖည့္ဆည္း ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းအေျခခံပညာမူလ တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအားတစ္ဦးလွ်င္ ဗလာစာအုပ္ေျခာက္အုပ္ႏႈန္းသြား ေရာက္လွဴဒါန္းေပးလ်က္ရွိသည္။
အဆင့္ျမင့္ပညာက႑အေနျဖင့္ လည္း တကၠသိုလ္အဆင့္ျမင့္ျမတ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းပညာသင္ဆုကို၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ လ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။
ဦးရဲျမင့္ႏွင့္ ဇနီးေဒၚျမတ္ေငြ၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအဖြဲ႕တို႕သည္ ယမန္ ေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ကြၽန္း ေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္း၊ ေရျခံစု ေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ဆင္ ေခါင္းႀကီးေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္း မ်ားသို႕သြားေရာက္ၿပီး ဆရာ ဆရာမမ်ား၊မိဘမ်ား၊ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ေက်ာင္း သံုးဗလာစာအုပ္ႏွင့္ KG Kit Box မ်ား လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ဦးရဲျမင့္ႏွင့္အဖြ႕ဲ တို႕သည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပင္ဦး လြင္ၿမိဳ႕ အထက(၁)ဧရာဝတီခန္းမ သို႕သြားေရာက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း၈၆ေက်ာင္း သို႕ KG Kit Box အလံုး ၁ဝဝ ကိုေပးအပ္လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။
လွဴဒါန္းပြဲသို႕ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးဦးလွမ်ဳိး၊ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ႏိုင္စိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအးႏွင့္ ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ ေထာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွေက်ာင္း အုပ္ဆရာႀကီးဆရာမႀကီးမ်ား၊ရပ္/ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေဖာင္ ေဒးရွင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။
လွဴဒါန္းပြဲတြင္ KG တန္းမ်ား အတြက္ သင္ၾကားေရးအေထာက္ အကူျပဳပစၥည္းအစံုအလင္ပါဝင္ၿပီး က်ပ္ ၆၅သိန္း တန္ဖိုးရွိသည့္ KG Kit Box အလံုး၁ဝဝကို ေပးအပ္ လွဴဒါန္းရာ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၈၆ေက်ာင္းကိုယ္စား ခ႐ိုင္ပညာ ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ အထက(၁)ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာျမတ္စိုးမိုးတို႕က လက္ခံ ရယူၾကသည္။
ယေန႕လွဴဒါန္းသည့္ KG Kit Box မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးသည့္အတြက္ ျမင့္ျမတ္ေဖာင္ေဒးရွင္းကျဖည့္ဆည္း လွဴဒါန္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွဴ ဒါန္းရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ရွင္းလင္း တင္ျပရာတြင္ဦးရဲျမင့္ကထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားေၾကာင္းသိရသည္။

KN


Leave a Reply