ျမန္မာ့ေဆးဘက္၀င္ သစ္ႀကံပိုးပင္

သစ္ႀကံပိုးပင္သည္ အၿမဲစိမ္းလန္း၍ အနံ႔ရွိေသာ အပင္ႀကီးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အပင္ရိုင္းသည္ ေပ ၄၀ မွ ၆၀ အထိ ျမင့္သည္။ အကိုင္းမ်ား ေ၀ေ၀ဆာဆာ ထြက္ေလ့ရွိၿပီး ႏုေသာအပိုင္းသည္ ေခ်ာမြတ္၍ ပိုးသားကဲ့သို႔ ႏူးညံ့ေသာ အေမြးမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေနသည္။

Thit

အရြက္မွာ ရြက္ဆိုင္ထြက္ၿပီး ဘဲဥ ပံု၊ လွံစြပ္ပံု ျဖစ္သည္။ ရြက္ရင္း၀ိုင္း၍ ရြက္ဖ်ား ခၽြန္သည္။ ရြက္ျပားအေပၚ မ်က္ႏွာျပင္ ေျပာင္ေခ်ာေနၿပီး ေအာက္မ်က္ႏွာမွာ ျပင္စိမ္းၫိဳေရာင္ ရွိသည္။ ရြက္ေၾကာ ၃-၅ ခု ရွိ၏။ ရြက္ႏုသည္ ပန္းေရာင္ရွိ၍ ၾကာေသာ္အစိမ္းရင့္ေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြား၏။

အပြင့္မွာ ပြင့္ၫႇာရွည္၍ ကိုင္းဖ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကားဖူးမွ လည္းေကာင္းပြင့္သည္။ အပြင့္ေသးငယ္သည္။ အ၀ါ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေရာင္ရွိ၍ စူးရွေသာ အနံ႔ရွိ၏။ ပြင့္ဖတ္ေခါင္းေလာင္းပံု ျဖစ္သည္။ တပို႔တြဲ၊ တေပါင္းတြင္ ပြင့္သည္။  အသီးမွာ ေသးငယ္၍ ၫိဳေရာင္သမ္းေသာ အနီေရာင္ရွိကာ ရွည္ေမ်ာေမ်ာပံုသ႑ာန္ျဖစ္ၿပီး ၂ လက္မ ၃ လက္မ ခန္႔ ရွည္သည္။ အသီးမ အဆီထုတ္ယူရရွိ၏။ နယုန္လမွ သီတင္းကၽြတ္လအတြင္း အသီးရင့္သည္။ သစ္ႀကံပိုးေခါက္မွာ အလြန္အ ဖိုးတန္၏။ ေမႊးႀကိဳင္သည့္ သတၱိရွိသည္။ ၎အေခါက္မွ အဆီရရွိသည္။ အေခါက္ ပါး၏။

အေခါက္ အသံုးဝင္ပံု

၁။   ေလ၊ သည္းေျခနာ၊ ၀မ္းသြားေရာဂါ၊ ေသြး၊ ေခၽြးထြက္လြန္ျခင္းတို႔ကို အထူးသျဖင့္ ႏိုင္၏။

၂။   အေခါက္မႈန္႔ကို ရွားေစးႏွင့္ ဆတူေသာက္ပါက ၀မ္းသြားျခင္း ေပ်ာက္၏။

၃။   တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ သုက္ခန္းေျခာက္ျခင္း၊ ေသြး၀မ္းပိတ္၀မ္းကိုက္ျခင္းတို႔တြင္ အေခါက္ကို ေသြး၍ အျခားေဆးတို႔ႏွင့္ ဖက္စပ္တိုက္ႏိုင္သည္။

၄။   ဟင္းလ်ာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ရာ၌ သစ္ၾကံပိုးအေခါက္ကို ထည့္ခ်က္လွ်င္ အစာေၾက၏။

၅။   သစ္ၾကံပိုးအေခါက္၌ အခံဓာတ္ေခၚ(tannin) ပါ သျဖင့္ ၀မ္းပ်က္ေရာဂါႏွင့္ ၀မ္းတြင္း ေသြးယိုစီးေသာ ေရာဂါ မ်ား၌ သံုးႏိုင္၏။

၆။   ၀မ္းတြင္း၌ ပူေစေသာေၾကာင့္ ေအာ့အန္ျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္လိႈင္းမမူးေစရန္ အတြက္လည္း သံုး၏။

၇။   အေခါက္ကို ျပဳတ္၍ေသာက္လွ်င္ ၀မ္းကိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

၈။   ေသြးကိုအားေပးေသာေၾကာင့္ White Blood Copuscles ေခၚ ေသြးေကာင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အျဖဴေသြးကို တိုးပြားေစသျဖင့္ အဆုတ္နာေရာဂါကုေဆးအျဖစ္ ေဖာ္စပ္သံုးသည္။

အဆီ အသံုးျပဳပံု

၁။    အဆီကို သြားကိုက္ရာတြင္ သိပ္ေပးပါက ေပ်ာက္၏။

၂။   နားအူ၊ နားေလထြက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါက ၎ဆီကို ခတ္ေပးလွ်င္ ေပ်ာက္ကင္း၏။

၃။   ၀မ္းတြင္းေလပြေသာ္ အဆီ ၂-၄ စက္အထိ ေသာက္လွ်င္ ေပ်ာက္၏။

၄။   တိုက္ဖိုက္ (Typhoid) ေရာဂါျဖစ္ေသာ္ အဆီ ၂ စက္ခန္႔ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၃ ႀကိမ္ခန႔္ ေသာက္ရ၏။


Leave a Reply