ပင္လံုညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း တအာင္း၊ ကိုးကန္႔ႏွင့္ AA အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အားလံုး ပါ၀င္ေရးမူကို အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ သည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္အားတက္ေၾကာင္းႏွင့္ ပင္လံုညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း တအာင္း၊ ကိုးကန္႔ႏွင့္  AA မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႔က သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းက ပင္လံုညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အားလံုးပါ၀င္ေရး မူကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် မွတ္ခဲ့သည္ဟုသိရသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တိုးတက္မႈအေပၚ ၀မ္းေျမာက္အားတက္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္အေျခစိုက္ အဆိုပါအဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္စတင္ခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚႀကိဳဆိုၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႔က ဆိုသည္။

လက္ရွိအစိုးရ၊ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း တအာင္း (TNLA)၊ ကိုးကန္႔ (MNDAA) ႏွင့္ AA တို႔ကသေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အထက္ပါအဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက မိုင္းလားၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ‘လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို အၿပီးတိုင္စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း’ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပလည္မႈမရရွိခဲ့ေပ။ ပင္လံုအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါ အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနၿပီး တိုးတက္မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ စတင္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ အားလံုး ပါ၀င္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္မရပ္ အဖြဲ႔အၾကား ခြဲျခားမႈမရွိေစရန္ ‘ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္’ အသံုး အႏႈန္းအစား ‘ညီလာခံ တက္ေရာက္သူမ်ား’ ဟု ေျပာင္းလဲသံု ႏႈန္းမည္ျဖစ္သည္။

တအာင္း၊ ကိုးကန္႔ႏွင့္ AA အဖြဲ႔မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚ ကမ္းလွမ္းသည့္ကာလေနာက္ ပိုင္းတြင္မွ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ခဲ့သျဖင့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္က အတိအလင္းေျပာၾကား ထားၿပီး ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။

7 Day Daily


Leave a Reply