တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအပါအဝင္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံ၌ အမ်ဳိးသားတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အပါအဝင္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တုိင္း ရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံကို ပင္လံုၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ လူမ်ဳိး ၂၆ မ်ဳိးက တင္သြင္းသည့္ စာတမ္း ၂၂ ေစာင္ အနက္မွ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (ဖက္ဒရယ္) ရရွိေရး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သယံဇာတႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ မူးယစ္ ေဆးျပႆနာႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္က႑တို႔ကို သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားတန္းတူညီမွ်ရရွိေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေရးဆြဲထားတာရွိတယ္။  ဘယ္လို နည္းနဲ႔ ဘယ္လိုပံုစံ ေျဖရွင္းမလဲဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔ဝင္ တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုး တိုင္ပင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မွာပါ။ ဒီစာတမ္းေတြ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕ အသံေတြကို  လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ ေရးဆြဲတဲ့ေနရာ ေရာက္တဲ့အထိ ေပးပို႔သြားမယ္’’ ဟု အဆိုပါညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ကိုေစာထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေနၿပီး တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားအၾကား အဓိကျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာသည္ မူးယစ္ေဆးျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က  ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၃၆လမ္းရွိ MJN ႐ုံးခန္း၌ ျပဳလုပ္ရာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက  ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံတြင္ လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္ေၾကာင္္း တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

‘‘တိုင္းရင္းသားလူငယ္ ညီလာခံကို တစ္ႏွစ္တစ္ခါလုပ္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လူငယ္ေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ၊ တင္သြင္းလာတဲ့ စာတမ္းေတြကို တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ အရပ္ ဘက္ အဖြဲ႔ေတြကို တင္ျပေပးပို႔ သြားမယ္’’ ဟု အဆိုပါ ျဖစ္ေျမာက္ ေရး ေကာ္မတီဝင္ မမိုင္းမိုင္က ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလား ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ယင္းညီလာခံတက္ေရာက္လာသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၂၆ မ်ဳိးမွ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးစီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။  7 Day Daily


Leave a Reply