ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးႏိုင္

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Ooredoo ဟာ ၎ရဲ႕ ဆင္းမ္ကတ္အသံုးျပဳသူေတြကို ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းရွိ၊ မရွိ အလြယ္တကူစစ္ေဆးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

13912673_1385360494812808_7798117904076272394_n

*666# ေခၚဆိုၿပီး ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးၾကည့္ၾကဖို႔ Ooredoo က တိုက္တြန္း လိုက္တာပါ။ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိဘဲ အသံုးျပဳေနတဲ့ ဆင္းမ္ကတ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ေအာ္ပေရတာေတြဆီမွာ သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ မွတ္ပံုတင္ထားၾကဖို႔ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဆင္းမ္ကတ္ကို မွတ္ပံုတင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမည္၊ အဘအမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္ (ရက္၊ လ၊ ခုႏွစ္)၊ လူမ်ိဳး / ႏိုင္ငံသား၊ က်ား/မ နဲ႔ ေနရပ္လိပ္စာေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ မိတၱဴအေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ ေက်ာင္းသားကတ္ အစရွိသည္တို႔ကို အေထာက္အထား တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေပးအပ္ရမွာပါ။

မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ အမ်ားစုက မွတ္ပံုတင္ၿပီးသားျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပန္လည္ အေၾကာင္း ၾကားျခင္းခံခဲ့ရေပမယ့္လည္း အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ အေရာင္းဆိုင္ေတြက ျဖည့္ေပးခဲ့ၾကတာမ်ားတယ္လို႔ သိရပါတယ္

Internet Journal

 


Leave a Reply