ဧရာဝတီပညာက်န္းမာ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ကန္ႀကီးေဒါင့္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအားလွဴဒါန္း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ျငိမ္း) သီရိပ်ံခ်ီ ဦးသိန္းေအာင္ ဦးေဆာင္ထူေထာင္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိေသာ ဧရာဝတီပညာ က်န္းမာဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းက ကန္ႀကီးေဒါင့္ ၿမိဳ႕ရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ ဆန္အိတ္၁ဝဝႏွင့္ စားသံုး ဆီမ်ားအား ယေန႕မြန္းလြဲပိုင္းက ေပးပို႕လွဴဒါန္းရာ ေဖာင္ေဒးရွင္း ကိုယ္စား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္ျမင့္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခင္ေစာမူ တို႕က တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ လွဴဒါန္း ခဲ့ၾကသည္။

Union daily


Leave a Reply