ဟသၤာတျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ဆန္မ်ားလွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဌးဦး၏ စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈျဖင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕ရွိေရေဘးသင့္ျပည္သူ မ်ားအား အလွဴရွင္မ်ားက အစားအစာႏွင့္ေဆးဝါး၊ အဝတ္အထည္မ်ား ကို လွဴဒါန္းလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ လွဴဒါန္းရာတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ေဇာ္လႈိင္မိသားစုႏွင့္ မျမတ္သက္ ညိဳတို႔က အလွဴေငြက်ပ္တစ္သိန္းစီကို ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းလာရာ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ မ်ားသည္ ဆန္အိတ္မ်ားဝယ္ယူ၍ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ေရႊကူရပ္၊ ေရႊကူ ကြၽန္း’စန္းအလကၤာပညာဒါနေက်ာင္း’တြင္ ေရေဘးေရွာင္ ေရာက္ရွိေန ေသာ အိမ္ေထာင္စု ၅၉ စုတို႔ကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးျမင့္ႏိုင္ဦးထံမွ သိရသည္။

ၾကံခင္း


Leave a Reply