တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ေဒသဖြြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဥာဏ္ဝင္းသည္ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က ဇီးကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠဌ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထူးခိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညီညီေအာင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔ဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မိုးဦးႏွင့္အဖြဲ႔မ်ား လိုက္ပါလွွ်က္ ဇီးကုန္း ၿမိဳ႔နယ္ အေနာက္ဘက္ရွိ ေရဝင္နစ္ျမဳပ္လွ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ စပါယ္ေျမာင္အုပ္စု စပါယ္ေျမာင္ ေက်းရြာ၊ အလယ္ကုန္းေက်းရြာ၊ ေတာင္ေရကန္ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ၾကည့္ရႈ အားေပးျခင္း၊ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း ေက်းရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ဆရာေတာ္မ်ားအား ဝါဆိုသဃၤန္းမ်ား ဆက္ကပ္ျခင္း သာသနာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ား ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply