ဇလြန္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးမွ ေတာင္သူလယ္သမား အသိပညာေပးပိုစတာမ်ားစိုက္ထူ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအ ေနျဖင့္ မိမိတို႔လယ္ယာေျမမ်ား တြင္ ေျမဆီေျမၾသဇာမ်ား ျပည့္ဝ မႈရွိ/မရွိ ႏွင့္ေျမအခ်ဥ္ဓာတ္၊အငန္ ဓာတ္တည္ရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေျမဆီလႊာတိုင္းကိရိယာ (Soil tester)ျဖင့္ တိုင္းတာျခင္းျဖင့္ အလြယ္ တကူသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕အျပင္ ယခုအခါ၌ ဓာတ္ေျမၾသ ဇာမ်ားကိုသာ အသံုးမ်ားလာျပီ ျဖစ္ရာ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျပီး လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္သ ျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ားအေျခအ ေနကို စမ္းသပ္သိရွိႏိုင္သည့္ Soil tester ျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္းကို မိမိတို႕ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ဇလြန္ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးခ်ဳိျမင့္ခိုင္က ေျပာ သည္။ ယမန္ေန႔ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္-ဇလြန္ကားလမ္းမေဘးရွိ ေတာင္သူတစ္ဦး၏ လယ္ေျမကြက္ အတြင္း ေတာင္သူအသိပညာေပး ပိုစတာစိုက္ထူရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာ ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပိုစတာစိုက္ထူျခင္းကိုဇလြန္ႏွင့္ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ဟသၤာတ ႏွင့္ ၾကံခင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾက ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ပညာေပး ပိုစတာမ်ား ဆက္လက္စိုက္ထူကာ ေတာင္သူမ်ားကို အကူအညီေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily


Leave a Reply