ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပေသာင္း၊ မင္းသန္း ၊ မေဇာ ေက်းရြာမ်ား႐ွိ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံု

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဥကၠဌ-ဦးမိုးျမင့္ ဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ၀င္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေ႐ွးဦးစြာ ပေသာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ပုလဲ ရြာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးခန္းသို႔ေရာက္႐ွိၿပီး ေက်းရြာရိွ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ေဒသတြင္းပါတီ၀င္မ်ား၏ လုွပ္႐ွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္ မ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ ျပည့္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ မင္းသန္းေက်းရြာအုပ္ႏွင့္ မေဇာေက်းရြာအုပ္႐ွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ မိမိတို႔ပါတီ၀င္မ်ား စနစ္ တက် ဖြဲ႔စည္းထား႐ွိမႈ အေျခအေန တို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Kyaw Lwin


Leave a Reply