ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားသို့ ဆန္မ်ားလွဴဒါန္း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ ေက်ာင္း ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒါက္တာထိန္ဝင္းတို႔ ဦးေဆာင္၍ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေသာ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္အုပ္စုလွ်င္ ဆန္အိတ္ကိုးအိတ္ ႏႈန္းျဖင့္ ဗလီေဒါင့္၊တက္ဆိပ္၊ ဒိုး တန္း၊ ေလွကြဲလဟာ၊ ပန္းေတာ႐ိုး၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ ဝက္ျခံဂရက္၊ ေရဂ လုပ္၊ဖုန္းဆိုးႏွင့္ေခ်ာင္ႀကီး ေက်းရြာ အုပ္စု စုစုေပါင္း ၁ဝအုပ္စုကို ဆန္အိတ္၉ဝလွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။
ယမန္ေန႔က က်ားကိုက္ ေခ်ာင္းရြာ အုပ္စုအတြက္ရရွိေသာ ဆန္အိတ္ ကိုးအိတ္ကို က်ားကိုက္ ေခ်ာင္းရြာ၊ ဥယ်ာဥ္တန္းရြာ၊က်ံဳတာ ရြာခြဲမ်ားရွိ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူ အိမ္ေထာင္စု ၈၂ စုကို အခ်ိဳးက် ခြဲေဝ လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ေက်ာင္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းစိန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားရွိရာသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၾကၿပီး သဘာဝေဘးကြပ္ကဲမႈေကာ္မတီ သို႔ဆန္အိတ္ ၅ဝ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ရန္ႏိုင္(ေက်ာင္းကုန္း)


Leave a Reply