အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ရပ္/ေက်းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ဦးတင့္လြင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားသည္ ယခုလ ၁၃ ရက္ ညေန ၄ နာရီက အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရြာမအေနာက္ရပ္ကြက္ ရပ္ကြက္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္စိုးႏွင့္ ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ အဆိုပါရပ္ကြက္ပါတီ ဥကၠ႒ေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
ထိုသို႕ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ပါတီဝင္မ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၁ ခ်က္အား ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးတင့္ လြင္က အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး တက္ ေရာက္လာၾကသူ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ရပ္/ေက်း ေကာ္ မတီဝင္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေရႊမန္း(အင္းစိန္)


Leave a Reply