အင္ဒိုနီးရွားေလယာဥ္မ်ား အေမရိကန္သို႔ ပ်ံသန္းခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ

Indonesian

ဂ်ကာတာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၆

အင္ဒိုနီးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကို စည္းၾကပ္အဖြဲ႔၏ လုံၿခံဳေရးျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သို႔ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈ႐ုံး FAA က ဆယ္စုႏွစ္  တစ္ခုစာနီးပါးၾကာၿပီးေနာက္ အင္ဒိုနီးရွား  ေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားအား ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ ေဘးကင္းေရး အဆင့္အမွတ္တစ္တြင္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ ေပးလုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားေနေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းေစ်းကြက္သည္ ေလယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြား၍ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္းက အဆင့္ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီးရွားေလယာဥ္မ်ားကို ပိတ္ထားျခင္းအား အီးယူက မၾကာေသးမီက အင္ဒိုနီးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းသုံးလိုင္းအား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

လာမည့္ႏွစ္မွစကာ အေမရိကန္သုိ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံပိုင္ Garuda ေလေၾကာင္းလိုင္း စတင္ေျပးဆြဲေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

အိႏိၵယႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔လည္း ေလေၾကာင္းလိုင္း ျမွင့္တင္မႈမ်ားလုပ္ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အဆင့္တစ္ေနရာသို႔ ျပန္လည္သတ္မွတ္ခံရသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံအတြက္ကမူ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာက အဆင့္ေလွ်ာ့ ခ်သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

(BBC)


Leave a Reply