မာန္ေအာင္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္း အေ၀းကို ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

အစည္အေ၀းတြင္ ျပည္နယ္ပါတီ အရန္ေကာ္မတီ ဦးေက်ာ္လွဦးနွင့္ ခရုိင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္တို႔မွ အမွာစကားေျပာၾကားျပီး ဥကၠ႒ဦးေမာင္ၾကည္မွ အစည္းအေ၀းဖိတ္ေခၚရျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေကာ္မတီမ်ားနွင့္ အရန္ေကာ္မတီမ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေရးရာက႑သတ္မွတ္ျခင္း နွင့္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ ပါတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ညေန (၃) နာရီအခ်ိန္တြင္ အစည္အေ၀း ၿပီးဆံုးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply