ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးမိသားစုကိုယ္စား ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားသို့ သြားေရာက္လွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ဇနီးေဒၚနီနီဝင္း (ျမန္မာ ႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက) ‘သား’ဗိုလ္ႀကီးသိန္းေဇာ္ ညိဳ- မယဥ္သူေအး၊ ‘ေျမး’ေရႊေန ျခည္ညိဳ၊ ေရႊယေသာ္ညိဳ မိသားစု တို႔က ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားသို႔ လွဴဒါန္း ေသာ ဂ်ဳံေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္၊ ၾကာဆံထုပ္၊ ဆီတစ္လီတာစီတို႔ကို အလွဴရွင္မိသားစုမ်ားကိုယ္စား ဟသၤာတခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား က ယမန္ေန႔က ပဲႀကီးကြၽန္းေက်းရြာ အုပ္စု ပဲႀကီးကြၽန္းေက်းရြာ အေျခခံ ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အိမ္ေထာင္စု ၂၄စု၊ စည္ပင္သာယာေက်းရြာဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း၌ ေရာက္ရွိေနေသာ အိမ္ေထာင္စု ၃၂စု၊ သမၻရာတိုင္း ေက်းရြာအုပ္စု ဝဲႀကီးေက်းရြာ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ေရာက္ရွိေန ေသာ အိမ္ေထာင္စု ၃ဝ၊ အဂၤရမ္း အုပ္စု သျပဳဆိပ္ေက်းရြာ ေရႊႀကိဳ႕ ပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ေရာက္ ရွိေနေသာ အိမ္ေထာင္စု ၂၇စု၊ ေရႊ ေညာင္ပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ အိမ္ေထာင္စု ၃၃ စု စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္စု ၁၄၆ စုတို႔ကုိ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ဝင္း


Leave a Reply