၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံတြင္ ပေလာင္ ကုိယ္ပိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုမည္ဟု ဆို

ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံ၌ ပေလာင္ (တအာင္း) လူမ်ဳိးမ်ား အတြက္ ပေလာင္ ျပည္နယ္ ရရွိေရး တင္ျပ ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ပေလာင္ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ရပ္တည္ ေနရေသာ္လည္း လူမ်ဳိးေရးခြဲျခား ဆက္ဆံခံ ေနရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားသည္လည္း တန္းတူ အခြင့္အအေရး ရသင့္၍ ေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ပေလာင္ (တအာင္း) အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး Poem Ngear က ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။

ပေလာင္ (တအာင္း) လူဦးေရ တသန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ နမ့္ဆန္၊ မန္တုံ၊ နမ့္ခမ္း၊ ေက်ာက္မဲ၊ ကြတ္ခိုင္ အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ပေလာင္ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မန္တုံၿမိဳ႔နယ္ဟု ျပဌာန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံ၌ ပေလာင္ျပည္နယ္ရရွိေရး တင္ျပေတာင္းဆိုသြားရန္အတြက္ အလႊာေပါင္းစုံမွ ပေလာငfလူမ်ဳိးမ်ားပါ၀င္သည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတခုကုိ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့စဥ္ သဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ပေလာင္ျပည္နယ္ရရွိေရးအတြက္ ပေလာင္ (တအာင္း) အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ကလည္း ႏိုင္ငံေရး ေၾကညာစာတမ္း တေစာင္ထုတ္ျပန္ၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လုံ၌ တင္ျပ ေတာင္းဆိုသြားမည္ ဟု ဆိုသည္။ အကယ္၍ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္အျဖစ္ရရွိမည္ဆိုပါက ပေလာင္ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ား က ေျပာဆိုၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ “၀” လူမ်ဳိးမ်ားကလည္း ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ တိုင္းအဆင့္မွ ျပည္နယ္အဆင့္ တိုးျမွင့္ေပးရန္ အစိုးရထံ တင္ျပထားေသာ္လည္း အစိုးရက တစုံတရာ ေျပာဆိုမႈ မရွိေသးေပ။

ရွမ္းျပည္နယ္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသာမက လူဦးေရမ်ားျပားသည့္ တျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း၊ ယခင္က ရွမ္းျပည္နယ္ဟု မေခၚဆိုဘဲ ကေမာၻဇတိုင္းဟုသာ ေခၚဆိုေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ “၀” ႏွင့္ ပေလာင္ကဲ့သို႔ပင္ လူဦးေရ မ်ားျပားသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း ကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္မ်ား ေတာင္းခံလာႏိုင္၍ ရွမ္းျပည္နယ္၌ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး စိုင္းညြန္႔လြင္ က ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ေတာင္းဆို ျခင္းအား ရွမ္းလူမ်ဳိးစုတခုတည္းက ဆုံးျဖတ္၍မရေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတခုလုံးက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။

ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က“တိုင္းရင္းသားေတြမွာ ျပည္နယ္ေတာင္းပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္၊ ဒါက သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ “၀” တို႔ ပေလာင္တို႔ ျပည္နယ္ေတာင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ မွတ္ခ်က္ မေပးလို ပါဘူး”ဟုလည္း ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရက ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံအား ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ဟု အစိုးရကေၾကညာထားၿပီး ယင္းညီလာခံ၌ မိမိတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပေတာင္း ဆိုၾကရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္ဂ်ာယန္၌ မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ညီလာခံ၌လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ တည္ေထာင္မည္ဆိုပါက လူမ်ဳိးကုိအေျခခံသည့္ အမ်ဳိးသား ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားေရးဆြဲထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းတြင္လည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

အလားတူ ျပည္နယ္သစ္မ်ားေပၚထြက္လာေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ အသစ္ အျဖစ္ တည္ေထာင္မည္ဆိုပါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတခု၏ သတ္မွတ္လူဦးေရ၊ ပထ၀ီ အေနအထား၊ ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္း စသည့္ အေရးႀကီးသည့္ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုသတ္မွတ္စံႏႈန္းျပည့္စုံသည့္ လူမ်ဳိးစုတခုသည္ ျပည္နယ္သစ္အျဖစ္ ရလိုသည့္ဆႏၵရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၌ တင္ျပေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ တင္ျပခ်က္အား ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံ၌ မည္သို႔ ေျဖရွင္းၾကမည္ကုိမူ မသိရ ေသးေပ။

ထို႔အတူ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ “၀” လူမ်ဳိးမ်ားကလည္း “၀” ျပည္နယ္ အဆင့္ရရွိေရးကုိ ၂၁ ရာစု ညီလာခံ၌ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ဟုသိရၿပီး “၀” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) အဖြဲ႔သည္လည္း ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည္ဟု ဆိုသည္။

“၀” ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းႏွင့္ တျခားေနရာမ်ား၌္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ “၀” လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၆ သိန္း ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း (UWSA) ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာဆိုထားသည္။

ဧရာ၀တီ


Leave a Reply